Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon činnosti TDI a KBOZP na stavbě Zateplení panelového domu Lipová 161, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 08.09.2017 09:30
Český Krumlov - modernizace MKDS
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2017 06.09.2017 09:00
Prelatura, Horní 155, Český Krumlov - zaměření současného stavu objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2017 30.08.2017 09:30
Výběrové řízení na dodavatele úklidových prostředků pro potřeby úklidu budov Městského úřadu Český Krumlov II
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2017 08.08.2017 09:00
Zpracování jednotného vizuálního stylu pro město Český Krumlov - Městský úřad Český Krumlov II
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 05.09.2017 11:00
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov – Nové Dobrkovice západ
podlimitní Zadáno 04.07.2017 24.07.2017 12:00
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí v ul. tř. Míru
podlimitní Zadáno 30.06.2017 20.07.2017 12:45
Český Krumlov, ul. Pivovarská – odvodňovací štola, odstranění havarijního stavu štoly a jejího projevu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 25.07.2017 09:30
Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích – zábradlí Pivovarská ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2017 21.06.2017 09:30
Zpracování územních studií pro město Český Krumlov II.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 14.06.2017 10:00
Výběrové řízení na dodavatele kancelářského materiálu pro potřeby Městského úřadu Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 08.06.2017 09:00
Zhotovení PD v rozsahu DUR, DSP a DPS „Přechod pro chodce, zastávky a chodníky u silnice I/39, Plevno, Český Krumlov“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 19.05.2017 09:30
Příjezdová cesta k ČSK Vyšný, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 16.05.2017 09:00
Č. Krumlov, Plešivec – výměna vodovodu (u Maximy)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 10.05.2017 09:30
Parkovací místa Plešivec – U Zelené ratolesti, Český Krumlov – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 04.05.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016