Veřejná zakázka: Zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce MK a IS - ul. U Trojice“ včetně zajištění inženýrské činnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 376
Systémové číslo: P19V00000005
Evidenční číslo zadavatele: VZCK 0047/2018
Datum zahájení: 30.01.2019
Nabídku podat do: 20.02.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce MK a IS - ul. U Trojice“ včetně zajištění inženýrské činnosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. U Trojice“ včetně zajištění inženýrské činnosti, zpracování soupisů stabeních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zpracování soupisů vedlejších a ostatních nákladů včetně jejich ocenění. V rámci zajištění inženýrské činnosti zajistí uchazeč všechna vyjádření, závazná stanoviska a správní rozhodnutí od dotčených orgánů státní správy, potřebná pro získání společného povolení (zejména vyjádření správců sítí o přítomnosti jejich zařízení v zájmové oblasti a jejich zapracování do projektu, vyjádření správců sítí k zařízením dotčených stavbou a jiných oprávněných účastníků řízení, souhlasy správců sítí s činností v ochranných pásmech aj.).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie (s uveřejněním výzvy)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Krumlov
 • IČO: 00245836
 • Poštovní adresa:
  Kaplická 439
  38101 Český Krumlov
 • Název oddělení: ODBOR INVESTIC
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky