Veřejná zakázka: Oprava havarijního stavu opěrné zdi SO 201, ul. U Nových domovů, Český Krumlov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 390
Systémové číslo: P19V00000019
Evidenční číslo zadavatele: VZCK 0019/2019
Datum zahájení: 27.06.2019
Nabídku podat do: 25.07.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava havarijního stavu opěrné zdi SO 201, ul. U Nových domovů, Český Krumlov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odstranění havarijního stavu opěrní zdi, a to demolicí stávající a výstavbou nové monolitické železobetonové opěrné zdi. Opěrná zeď bude sloužit k vyrovnání výškových rozdílů tělesa komunikace a sousední parcely zahrady. Požadavkem je vytvoření bezpečné a únosné opěrné zdi pro překonání výškového rozdílu nivelety místní komunikace na pozemku p.č. 324/45 a sousedních zahrady na pozemcích p.č. 325/1 a 325/2.
Podrobněji je vše řešeno projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení, kterou zpracoval Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČ: 28145968, datum: březen 2017 a autorizoval Ing. Robert Juřina, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 0012735, součástí které je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie (s uveřejněním výzvy)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Krumlov
 • IČO: 00245836
 • Poštovní adresa:
  Kaplická 439
  38101 Český Krumlov
 • Název oddělení: ODBOR INVESTIC
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky