Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU MĚSTEM ČESKÝ KRUMLOV ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. OS/03/2018 účinná od 1.10.2018
Dokument PDF Pravidla_VZMR_2018.pdf 632.17 KB
Registrace dodavatele na profilu zadavatele Informace k možnosti registrace dodavatele na profilu zadavatele a k podání žádosti o registraci dodavatele bez elektronického podpisu. Dokument PDF Registrace dodavatele na profilu zadavatele.pdf 181.64 KB
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva pojištění - auta č. 1/2016/OSM Veřejná zakázka malého rozsahu na výběr pojistitele majetku města Český Krumlov na období od 01.01.2016 do 31.12.2016 prostřednictvím Pojišťovacího makléřství INPOL a.s. a na výběr pojistitele na pojištění povinného ručení a havarijního pojištění vozidel v majetku města Český Krumlov na období od 01.01.2016 do 31.12.2016 prostřednictvím Pojišťovacího makléřství INPOL a.s.

Zakázka zadávána postupem podle článku 4 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi
Dokument PDF Smlouva Flotila 2016 auta.pdf 890.14 KB
Smlouva pojištění majetku 2016 č. 2/2016/OSM Veřejná zakázka malého rozsahu na výběr pojistitele majetku města Český Krumlov na období od 01.01.2016 do 31.12.2016 prostřednictvím Pojišťovacího makléřství INPOL a.s. a na výběr pojistitele na pojištění povinného ručení a havarijního pojištění vozidel v majetku města Český Krumlov na období od 01.01.2016 do 31.12.2016 prostřednictvím Pojišťovacího makléřství INPOL a.s. Zakázka zadávána postupem podle článku 4 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi Dokument PDF Smlouva pojištění majetku 2016.pdf 945.10 KB
Smlouva o zajištění sociální služby SZSS/OSVZ/184/16 Uzavřená smlouva o zajištění sociální služby ze dne 18.4.2016 v rámci nadlimitní veřejné zakázky na zajištění služeb "Podpora azylových domů v Jihočeském kraji" zadané Jihočeským krajem - Krajským úřadem v jednacím řízení bez uveřejnění. Dokument PDF Smlouva_AD_Město Český Krumlov_184.pdf 1.45 MB
Smlouva o zajištění sociální služby SZSS/OSVZ/161/16 Uzavřená smlouva o zajištění sociální služby ze dne 18.4.2016 v rámci nadlimitní veřejné zakázky na zajištění služeb "Podpora domů na půl cesty v Jihočeském kraji" zadané Jihočeským krajem - Krajským úřadem v jednacím řízení bez uveřejnění. Dokument PDF Smlouva_DNPC_Město Český Krumlov_161.pdf 1.45 MB
Smlouva o dílo Audit ČKRF Dokument PDF Smlouva o dílo.pdf 3.58 MB
Ostatní
Protokol o otevírání obálek_audit ČKRF Dokument PDF Protokol o otevírání obálek.pdf 192.66 KB
Protokol z 1. jednání HK Audit ČKRF Dokument PDF Protokol z 1. jednání HK.pdf 211.81 KB
Protokol z 2. jednání HK Audit ČKRF Dokument PDF Protokol z 2. jednání HK.pdf 289.18 KB
Protokol z 3. jednání HK Audit ČKRF Dokument PDF Protokol ze 3. jednání HK.pdf 238.72 KB
VZCK 0029/2016/OKT/JaLi - Protokol o zkráceném výběrovém řízení VZ "Prodloužení supportu Fortinet" Dokument PDF VZ_poptavka_supportu_fortinet_ 06-2016_protokol.pdf 566.15 KB
VZCK 0033/2016/OKT/JaLi - Protokol o zkráceném výběrovém řízení VZ "Pořízení IT vybavení pro OSVZ" Dokument PDF VZ_technika_OSVZ_11-2016_proto kol.pdf 110.16 KB
VZCK 0034/2016/OKT/JaLi - Protokol o zkráceném výběrovém řízení VZ "Zabezpečení koncových stanic úřadu" Dokument PDF VZ_zabezpeceni_stanic_11-2016_ protokol.pdf 353.77 KB
VZCK 0036/2016/OKT/JaLi - Protokol o zkráceném výběrovém řízení VZ "Pořízení wifi access pointů – 1.etapa" Dokument PDF VZ_porizeni_wifi_ap_12-2016_pr otokol.pdf 358.64 KB
VZCK 0004/2017 - Protokol o zkráceném výběrovém řízení VZ "Prodloužení licenční podpory SW IBM Spectrum Protect Entry" Dokument PDF protokol_o_zkracenem_vyberovem _rizeni_prodlouzeni_tsm_03-201 7.pdf 511.54 KB
VZCK 0018/2017 - Protokol o zkráceném výběrovém řízení VZ "Pořízení druhé kamery pro přenos jednání ZM" Dokument PDF VZ_porizeni_kamery_pro_prenos_ jednani_05-2017_protokol.pdf 576.97 KB
VZCK 0020/2017 - protokol o zkráceném výběrovém řízení VZ "Prodloužení záruk HW IBM (blade servery)" Dokument PDF VZ_prodlouzeni_zaruk_blade_ser very_05-2017_protokol.pdf 580.52 KB
VZCK 0028/2017 - protokol o zkráceném výběrovém řízení VZ "Pořízení 2ks tiskáren Olivetti PR2 10 PLUS" Dokument PDF VZ_porizeni_2ks_tiskaren_Olive tti_06-2017_protokol.pdf 571.94 KB
VZCK 0039/2017 - protokol o zkráceném výběrovém řízení VZ "Prodloužení supportu Fortinet" Dokument PDF VZ_prodlouzeni_supportu_fortin et_09-2017_protokol.pdf 562.59 KB
VZCK 0042/2017 - protokol o zkráceném výběrovém řízení VZ "Pořízení 16ks tabletů pro členy ZM" Dokument PDF VZ_porizeni_16ks_tabletu_pro_Z M_09-2017_protokol.pdf 486.14 KB
VZCK 0052/2017 - Protokol o zkráceném výběrovém řízení VZ "Pořízení skeneru Fujitsu fi-7260" Dokument PDF VZ_porizeni_skeneru_fujitsu_10 -2017_protokol.pdf 478.49 KB
VZCK 0037/2017/OVV/Fen - Protokol o zkráceném zadávacím řízení VZMR "Pronájem výpočetní techniky pro sčítání výsledků voleb do PS" Dokument PDF VZCK_0037-2017_volby_ps_počíta če.pdf 32.49 KB
VZCK 0047/2017/OVV/Rou - Protokol o zkáceném výběrovém řízení VZMR "Stavba pergoly pro město Český Krumlov" Dokument PDF VZCK_0047-2017_pergola.pdf 30.50 KB
VZCK 0048/2017/OVV/Rou - Protokol o zkáceném výběrovém řízení VZMR "Nákup archivačních regálů pro Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov" Dokument PDF VZCK_0048-2017_archivační_regá ly.pdf 33.45 KB
VZCK 0050/2017/OVV/Rou - Protokol o zkáceném výběrovém řízení VZMR "Spolupráce s městem Český Krumlov v oblasti BOZP a PO" Dokument PDF VZCK_0050-2017_BOZP a PO.pdf 41.26 KB
VZCK 0058/2017/OVV/DB - Protokol o zkáceném zadávacím řízení VZMR "Strojové hloubkové čištění dlažby v budově MěÚ ČK" Dokument PDF VZCK_0058-2017_čištění_dlažby. pdf 91.08 KB
VZCK 0045/2017/OVV/Rou - Protokol o zkráceném zadávacím řízení VZMR " Pracovní židle a dovybavení kanceláře č. 109 nábytkem" Dokument PDF VZCK_0045-2017_kancelářské_žid le.pdf 92.34 KB
VZCK 0054/2017/OVV/Fen - Protokol o zkráceném zadávacím řízení VZMR "Pronájem výpočetní techniky pro sčítání voleb prezidenta republiky" Dokument PDF VZCK_0054-2017_volby_prezident _počítače.pdf 32.82 KB
VZCK 0056/2017/OVV/DB - Protokol o zkráceném zadávacím řízení VZMR "Nákup kancelářského nábytku do kanceláře č. 118" Dokument PDF VZCK_0056-2017_kancelářský_náb ytek_Kráková.pdf 32.34 KB
VZCK 0008/2018/OVV/Rou - Protokol o zkráceném zadávacím řízení VZMR "Revize el. zařízení v budovách městského úřadu" Dokument PDF VZCK_0008_2018_revize_elektro. pdf 32.69 KB
VZCK 0006/2018/OVV/Rou - Protokol o zkráceném zadávacím řízení VZMR "Vybudování zázemí pro pracoviště krizového řízení" Dokument PDF VZCK_0006-2018_zázemí_KP.pdf 30.04 KB
VZCK 0027/2019/OVV/Rou - Protokol o zkráceném zadávacím řízení Dodávka - vestavné úložné prostory na spisy Dokument MS Word protokol o VŘ regály 2019 - kulový blesk.doc 43.50 KB