Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Restaurování kamenných božích muk na Plešiveckém náměstí u domů čp. 271, 78 a 74, Český Krumlov, na pozemcích p.č. 1288/9 a 225/16 v k.ú. Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2018 26.03.2018 10:00
Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce mostu dr. E. Beneše přes Vltavu v Českém Krumlově ev. č. CK-007“ včetně zajištění inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2018 05.04.2018 09:30
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2018 22.02.2018 09:30
Nákup centrálního skartovacího stroje pro Městský úřad Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2018 13.02.2018 11:00
Rozšíření separace složek odpadů-Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 31.01.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu Český Krumlov
podlimitní Zadáno 13.12.2017 23.01.2018 12:30
Přístavba, nástavba a stavební úpravy Mateřské školy Za Nádražím č.p. 223, Český Krumlov
podlimitní Zadáno 13.12.2017 16.01.2018 11:00
Rekonstrukce výtahu v budově Městského úřadu Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 27.11.2017 11:00
Zprostředkování nákupu dodávky silové elektřiny pro město Český Krumlov jako centrálního zadavatele na Českomoravské komoditní burze Kladno
podlimitní Zadáno 26.10.2017 26.10.2017 01:00
Neživotní pojištění majetku města Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2017 10.11.2017 11:00
Technická infrastruktura pro kulturní akce, nám. Svornosti, Český Krumlov – I. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2017 30.10.2017 09:30
Zastupování města Český Krumlov jako centrálního zadavatele při nákupu komodit plyn na Českomorovské komoditní burze Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 06.10.2017 10:30
Český Krumlov, DPS Za Soudem – stavební úpravy objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2017 03.10.2017 09:30
Výkon činnosti TDI a KBOZP na stavbě Zateplení panelového domu Lipová 161, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 08.09.2017 09:30
Český Krumlov - modernizace MKDS
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2017 06.09.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016