Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zprostředkování nákupu dodávky silové elektřiny elektřiny pro Město Český Krumlov jako centrálního zadavatele na Českomoravské komoditní burze
nadlimitní Zadáno 27.11.2018 27.11.2018 07:00
Dodávka svítidel - zasedací místnost MÚ Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2018 20.11.2018 10:00
Zajištění pravidelného technického servisu a provozování plynových kotelen v majetku města Český Krumlov VZMR č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2018 14.12.2018 09:30
Hybridní automobily pro MP Český Krumlov II
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2018 09.11.2018 09:00
Neživotní pojištění majetku města
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2018 01.11.2018 10:00
Dodávka a pokládka podlahových krytin
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 21.09.2018 10:00
Český Krumlov - modernizace MDKS
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2018 09.08.2018 09:00
Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích – Svodidlo v ulici „U Vlaštovičníku“, Nové Spolí, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 19.07.2018 10:00
Sportovní hala, Český Krumlov – výměna osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 21.06.2018 10:00
Výkon činností „Technický dozor stavebníka“ a „Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ při realizaci akce „Reko MK a IS – Plešivecké náměstí, ul. Horská“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 21.06.2018 09:30
Provedení systému centrálního klíče v areálech klášterů Č. Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2018 25.06.2018 10:00
Modernizace technických prostředků docházkového a přístupového systému městského úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 06.06.2018 10:00
Výkon činnosti „Technický dozor stavebníka“ a „Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ při realizaci stavebních prací investiční akce „Výměna oken objektu ZŠ T. G. Masaryka, Český Krumlov“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2018 15.05.2018 09:30
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - Plešivecké náměstí, ul. Horská
podlimitní Zadáno 19.04.2018 15.05.2018 10:00
Poskytování služby pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Český Krumlov a jeho organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2018 03.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››