Veřejné zakázky města Český Krumlov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
Telefon: +420 380 766 111
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz
IČO: 00245836
DIČ: CZ00245836

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích – Svodidlo v ulici „U Vlaštovičníku“, Nové Spolí, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2018 19.07.2018 10:00
Sportovní hala, Český Krumlov – výměna osvětlení
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 21.06.2018 10:00
Výkon činností „Technický dozor stavebníka“ a „Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ při realizaci akce „Reko MK a IS – Plešivecké náměstí, ul. Horská“
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 21.06.2018 09:30
Modernizace technických prostředků docházkového a přístupového systému městského úřadu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2018 06.06.2018 10:00
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - Plešivecké náměstí, ul. Horská
podlimitní Vyhodnoceno 19.04.2018 15.05.2018 10:00
Poskytování služby pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Český Krumlov a jeho organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.04.2018 03.05.2018 10:00
Technická infrastruktura pro kulturní akce, nám. Svornosti, Český Krumlov – I. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2017 30.10.2017 09:30
Zpracování jednotného vizuálního stylu pro město Český Krumlov - Městský úřad Český Krumlov II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2017 05.09.2017 11:00
Zpracování územních studií pro město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.03.2017 27.03.2017 10:00
všechny zakázky