Veřejné zakázky města Český Krumlov

Tyto webové stránky slouží jako tzv. „multiprofil“ zadavatele města Český Krumlov, nám. Svornosti 1, Český Krumlov, IČO 00245836, a městem Český Krumlov zřízených příspěvkových organizací a městských obecně prospěšných společností:

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., IČO 25158058
Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec I/279, IČO 70946736
Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391, IČO 70946710
Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119, IČO 70946671
Mateřská škola, Český Krumlov, T.G.Masaryka 199, IČO 70946728
Mateřská škola, Český Krumlov, Vyšehrad 168, IČO 70946663
Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223, IČO 70946680
Mateřská škola, Český Krumlov, Za soudem 344, IČO 70946698
Městská knihovna v Českém Krumlově, IČO 00070564
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s., IČO 65006267
PRO - SPORT ČK o.p.s., IČO 46621521
Služby města Český Krumlov s.r.o., IČO 25151321
Sociální služby SOVY obecně prospěšná společnost, IČO 25154389
Základní škola Český Krumlov, Linecká 43, IČO 00583731
Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249, IČO 00583740
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222, IČO 00583685
Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213, IČO 00583693

Na jednotlivé profily zadavatelů přepnete pomocí tlačítka „Profily zadavatelů“ na levé straně obrazovky.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úprava učebny výtvarné výchovy a výstavba úklidové místnosti v jazykové učebně
Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2024 15.05.2024 12:00
Elektrický bojlerový konvektomat, ZŠ Za Nádražím 222
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2024 26.03.2024 09:00
Rekonstrukce mostu ev. č. CK-007 E. Beneše v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
podlimitní Hodnocení 05.02.2024 21.03.2024 09:00
Dodávky kancelářského spotřebního materiálu pro Městský úřad Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadávání 14.11.2023
Rekonstrukce pracoviště dopravně správních agend v budově Městského úřadu Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Zadávání 13.09.2023
Sociální služby SOVY o.p.s. – Pořízení elektromobilu pro poskytování sociálních služeb
Sociální služby SOVY obecně prospěšná společnost
podlimitní Hodnocení 29.06.2023 19.07.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace k VZ „Integrační datová platforma města Český Krumlov“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2022 20.09.2022 09:00
Předběžná tržní konzultace - Měřicí zařízení
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2022 13.09.2022 09:00
DODÁVKA SVOZOVÉHO VOZIDLA
Služby města Český Krumlov s.r.o.
podlimitní Hodnocení 02.08.2022 17.08.2022 12:00
Soutěž o návrh Centrum Horní Brána v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2022 30.09.2022 14:00
Pořízení nesklopné pánve elektrické včetně dopravy, zaškolení obsluhy a montáže
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2022 29.03.2022 00:00
Předběžná tržní konzultace "Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově"
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2021 13.09.2021 14:00
Nákup a dodávka dotykových zařízení včetně nabíjecích úložišť
Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2021 07.09.2021 12:00
ČK, ul. Na Svahu, obnova vodovodu a přípojek
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2021 24.08.2021 09:00
Předběžná tržní konzultace "Řešení IP telefonie města Český Krumlov"
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2021 13.08.2021 12:00
všechny zakázky