Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technické zajištění jednání orgánů města (hlasovací zařízení, videopřenosy)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 16.05.2016 10:00
Obnova tří výklenkových kaplí - 1., 4. a 5. zastavení cesty na Křížovou horu na pozemcích p.č. 611/10, 1316/5 a 483/22 v k.ú. Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2016 25.04.2016 09:00
Jižní terasy, Český Krumlov - V. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2016 07.04.2016 09:00
Výměna oken - ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - VIII. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2016 07.04.2016 10:00
Zhotovení projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce místních komunikaci a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - Plešivecké náměstí, ul. Horská"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2016 31.03.2016 10:00
Poskytování IT služeb – podpora IT infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 23.03.2016 10:00
Pořízení IT vybavení pro potřeby městského úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2016 11.03.2016 11:00
Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově na ul. Chvalšinská
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 23.03.2016 09:00
Výstavba podzemních kontejnerů, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2016 30.03.2016 09:00
Zhotovení projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumov - ul. Potoční"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2016 10.03.2016 10:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – tisk edukačních materiálů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2015 26.10.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Gastrovybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2015 21.10.2015 00:00
Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti – veřejné WC Špičák, p.č. 3032, k.ú. Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2015 06.11.2015 00:00
Zprostředkování nákupu dodávky silové elektřiny pro město Český Krumlov, jako centrálního zadavatele, a město Prachatice, jako podřazeného zadavatele, na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 06.10.2015 06.10.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vybavení pro předprodejní systém
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015 13.10.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016