Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava krovu měšťanského domu Radniční čp. 24 v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2015 20.02.2015 00:00
Odstranění stavby ubytovny u plaveckého bazénu v Českém Krumlově II.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2015 20.02.2015 00:00
Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově - výměna počítačů v 1. PC učebně a lehká mobilní učebna
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2015 13.02.2015 00:00
Český Krumlov - bezbariérové úpravy stávajících přechodů pro chodce, stavební úpravy zpevněných ploch, osvětlení přechodů pro chodce, lokalita - Tavírna
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2015 23.02.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen
nadlimitní Zadáno 10.01.2015 07.04.2015 00:00
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá
nadlimitní Zadáno 19.12.2014 28.01.2015 00:00
Zpracování projektové dokumentace opravy a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov – část areál bývalého kláštera řádu sv. Kláry – řešení nově objevených skutečností v rámci stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2014 12.12.2014 00:00
Základní škola Plešivec, Výměna oken a zateplení
nadlimitní Zadáno 01.12.2014 19.12.2014 00:00
Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 21.11.2014 16.12.2014 00:00
MŠ Plešivec II, výměna oken a zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 02.12.2014 00:00
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Vyšehradská
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 10.12.2014 00:00
Pořízení tiskových a kopírovacích strojů včetně zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu k těmto strojům a zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu ke stávajícícm tiskovým a kopírovacím strojům
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2014 25.11.2014 00:00
Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy
podlimitní Zadáno 11.11.2014 27.11.2014 00:00
Neživotní pojištění majetku města Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2014 03.11.2014 00:00
Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově - obnova opěrných zdí č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2014 12.09.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016