Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mateřská škola Plešivec 279, Český Krumlov, úprava zpevněné plochy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2022 08.06.2022 09:00
Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2022 20.06.2022 10:00
Výkon činností Technický dozor investora/stavebníka a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací záměru „Úpravy hřbitova v Českém Krumlově“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2022 12.05.2022 09:30
Výkon činností technický dozor investora/stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací záměru Č. Krumlov, Vyšný, výměna přívod. řadu do VDJ Kasárna (2. etapa)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 12.05.2022 09:00
Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově - 2022
nadlimitní Hodnocení 11.04.2022 10.05.2022 10:00
Č. Krumlov, Vyšný – výměna přívod. řadu do VDJ Kasárna (2. etapa)
podlimitní Zadáno 03.03.2022 24.03.2022 09:00
Úpravy hřbitova v Českém Krumlově - II
podlimitní Zadáno 18.02.2022 23.03.2022 09:00
Odlehčovací služba Sociální služby SOVY o.p.s. - pořízení výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2022 07.02.2022 10:00
Noviny města Český Krumlov - výběrové řízení na dodavatelské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2022 10.02.2022 11:00
Vybavení kanceláře tajemníka a sekretariátu nábytkem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 22.12.2021 10:00
Český Krumlov, areál ČEVAK a MADETA, obnova vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 21.12.2021 09:00
Nákup silové elektřiny pro město Český Krumlov na rok 2022 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 23.11.2021 23.11.2021 23:59
Nákup zemního plynu pro město Český Krumlov pro rok 2022 jako centrálního zadavatele na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 23.11.2021 23.11.2021 23:59
Odpadové hospodářství s parkováním na sídlišti Špičák v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 21.12.2021 09:00
Český Krumlov, ZŠ T. G. Masaryka, sanace suterénních zdí a obnova kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 17.01.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››