Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tunelový mycí stroj s rekuperací a automatickým posunem košů, ZŠ Za Nádražím
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 12.10.2023 09:00
Část 2 – Rekonstrukce pracoviště DSA v budově MěÚ Český Krumlov - dodávka kancelářského nábytku
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2023 17.10.2023 09:00
Část 1 –Rekonstrukce pracoviště DSA v budově MěÚ Český Krumlov - elektroinstalace a další rekonstrukce
podlimitní Hodnocení 13.09.2023 03.10.2023 09:00
Rekonstrukce pracoviště dopravně správních agend v budově Městského úřadu Český Krumlov
podlimitní Zadávání 13.09.2023
Pořízení mobiliáře pro město Český Krumlov - relaxační paluby II (JŘBU)
podlimitní Zadáno 31.08.2023 07.09.2023 09:00
Český Krumlov – rozšíření a modernizace MKDS - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2023 22.08.2023 09:00
Pořízení mobiliáře pro město Český Krumlov II – drobný mobiliář
podlimitní Zadáno 08.08.2023 24.08.2023 09:00
Oprava výklenkové kaple při mostu v Horní ulici v ČK
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2023 14.08.2023 09:00
Administrace veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 15.08.2023 09:00
Projektová dokumentace "Rekonstrukce bytového domu Vyšehrad č.p. 182, Český Krumlov"
podlimitní Hodnocení 14.07.2023 24.08.2023 09:00
Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003, Lazebnický most přes Vltavu v Českém Krumlově
podlimitní Hodnocení 14.07.2023 15.08.2023 09:00
Rekonstrukce ul. Železniční v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 12.07.2023 09:00
Rekonstrukce opěrné zdi, ulice Ke Školce – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2023 29.06.2023 09:00
Výměna oken a vstupních dveří Městské divadlo Horní 2, ČK
podlimitní Vyhodnoceno 05.06.2023 22.06.2023 09:00
ČOV Český Krumlov - rekonstrukce trafostanice
VZ malého rozsahu Zrušeno 17.05.2023 15.06.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››