Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění ostrahy areálu kasáren Vyšný Český Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2020 05.06.2020 10:00
Doplnění herních a fitness prvků ve městě Český Krumlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2020 26.05.2020 08:00
Český Krumlov, ul. Železniční Stavební úpravy kanalizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 21.05.2020 10:00
Zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (ZDS/PDPS) záměru Úprava MK Vodotrysk - Zámecká zahrada v Českém Krumlově včetně zajištění inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2020 28.05.2020 09:00
Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby Rekonstrukce opěrné zdi, ul. Ke Školce, Nové Spolí, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2020 03.06.2020 09:00
Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) záměru Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 Lazebnický most v Českém Krumlově včetně zajištění inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2020 28.05.2020 09:30
Český Krumlov, Fialková 225 Doplnění solárního systému pro ohřev bazénové vody
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 21.05.2020 09:30
Předběžné tržní konzultace k projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov" I.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2020 04.05.2020 10:00
Úpravy prostoru náměstí na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 18.02.2020 09:30
Výměna čerpací stanice odpadních vod v Novém Spolí
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 19.02.2020 09:30
Vyšný – přeložka vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 19.02.2020 09:30
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 28.01.2020 10:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zrušeno 29.11.2019 17.12.2019 10:00
Nákup silové elektřiny pro město Český Krumlov na roky 2020 až 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 28.11.2019 28.11.2019 23:59
Nákup zemního plynu pro město Český Krumlov pro rok 2020 a 2021 jako centrálního zadavatele na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 28.11.2019 28.11.2019 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››