Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Český Krumlov – rozšíření a modernizace MKDS - 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2022 17.08.2022 09:30
Český Krumlov, ul. Nádražní - přeložka vodovodu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2022 17.08.2022 09:00
Soutěž o návrh Centrum Horní Brána v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2022 30.09.2022 14:00
Český Krumlov, Křížová hora Obnova úvodní přístupové cesty
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2022 15.08.2022 09:00
Zhotovení dokumentace (DUSP, PDPS) záměru Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.07.2022 10.08.2022 09:00
Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově v lokalitě Sídliště Mír, Tovární ulice, Domoradice, U Trojice, Horní Brána I, Horní Brána II - 2022
nadlimitní Hodnocení 27.06.2022 26.07.2022 10:00
Oprava a udržovací práce, výklenková kaple ve Starých Dobrkovicích
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.06.2022 21.07.2022 09:00
Rekonstrukce místní komunikace a obnova vodovodu v ul. Českobratrská v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 19.07.2022 09:00
Úprava přechodu pro chodce v ulici Tavírna v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2022 28.06.2022 09:00
Český Krumlov, chodník Zlatý Anděl
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2022 21.06.2022 09:00
Mateřská škola Plešivec 279, Český Krumlov, úprava zpevněné plochy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2022 08.06.2022 09:00
Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově
podlimitní Hodnocení 19.05.2022 23.06.2022 10:00
Smlouva o poskytování technické podpory a dalších služeb
podlimitní Zadáno 19.05.2022 08.06.2022 10:00
Výkon činností Technický dozor investora/stavebníka a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací záměru „Úpravy hřbitova v Českém Krumlově“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 12.05.2022 09:30
Výkon činností technický dozor investora/stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací záměru Č. Krumlov, Vyšný, výměna přívod. řadu do VDJ Kasárna (2. etapa)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 12.05.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››