Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy objektu Základní školy T. G. Masaryka - 4. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2013 29.01.2013 00:00
Územní plán Český Krumlov
podlimitní Zadáno 07.12.2012 31.01.2013 00:00
Provádění úklidových prací v budovách Městského úřadu Český Krumlov
podlimitní Zadáno 31.10.2012 16.11.2012 00:00
Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí v ulicích Dělnická II., Slunečná, Skalní
podlimitní Zadáno 03.10.2012 22.10.2012 00:00
Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí v ulici Na Spojce
podlimitní Zadáno 03.10.2012 22.10.2012 00:00
Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí v ulici Stříbrná
podlimitní Zadáno 03.10.2012 22.10.2012 00:00
TC ORP Český Krumlov - část III. Realizace vnitřní integrace úřadu - opakovaná výzva na část D
podlimitní Zadáno 18.09.2012 11.10.2012 00:00
Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO ORP Český Krumlov, část III. - Realizace vnitřní integrace úřadu - opakovaná výzva na část B - Integrace existujících softwarových komponent do uceleného IS
podlimitní Zadáno 12.09.2012 11.10.2012 00:00
Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v SO ORP Č.Krumlov - část III. - Realizace vnitřní integrace úřadu
podlimitní Zadáno 07.08.2012 23.08.2012 00:00
Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v Českém Krumlově s možností využití volnočasových aktivit
podlimitní Zadáno 24.05.2012 03.07.2012 00:00
Český Krumlov - Jižní terasy - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2012 16.04.2012 00:00
Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO Český Krumlov
podlimitní Zadáno 30.03.2012 16.04.2012 00:00
Montážní plošina a podpůrná plošina pro stavbu lávky č. CK-004 - lávka přes Vltavu u mostu Na plášti, Český Krumlov
podlimitní Zadáno 29.03.2012 16.04.2012 00:00
Sběrný dvůr, Český Krumlov - stavební část
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2012 16.04.2012 00:00
Sběrný dvůr, Český Krumlov - technické vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2012 16.04.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016