Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce MK a IS - ul. U Trojice“ včetně zajištění inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 20.02.2019 09:30
Řešení vstupu a vstupní haly Městského úřadu Český Krumlov 2
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 27.02.2019 09:30
Český Krumlov, U Berkovky - přeložka a prodloužení vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 26.02.2019 09:30
Zastupování města Český Krumlov jako centrálního zadavatele při nákupu komodity plyn na Českomoravské komoditní burze Kladno
podlimitní Zadáno 27.11.2018 27.11.2018 07:00
Zprostředkování nákupu dodávky silové elektřiny elektřiny pro Město Český Krumlov jako centrálního zadavatele na Českomoravské komoditní burze
nadlimitní Zadáno 27.11.2018 27.11.2018 07:00
Dodávka svítidel - zasedací místnost MÚ Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2018 20.11.2018 10:00
Zajištění pravidelného technického servisu a provozování plynových kotelen v majetku města Český Krumlov VZMR č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2018 14.12.2018 09:30
Hybridní automobily pro MP Český Krumlov II
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2018 09.11.2018 09:00
Neživotní pojištění majetku města
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2018 01.11.2018 10:00
Obnova serverové infrastruktury městského úřadu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2018 10.10.2018 10:00
Dodávka a pokládka podlahových krytin
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 21.09.2018 10:00
Český Krumlov - modernizace MDKS
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2018 09.08.2018 09:00
Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích – Svodidlo v ulici „U Vlaštovičníku“, Nové Spolí, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 19.07.2018 10:00
Sportovní hala, Český Krumlov – výměna osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 21.06.2018 10:00
Výkon činností „Technický dozor stavebníka“ a „Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ při realizaci akce „Reko MK a IS – Plešivecké náměstí, ul. Horská“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 21.06.2018 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››