Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovení projektové dokumentace pro realizaci záměru obnovy štol podzemního objektu „Obchvatný kanál Větřní – Český Krumlov“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2021 26.10.2021 09:00
Městský portál občana (portál služeb)
nadlimitní Zadáno 06.10.2021 22.11.2021 10:00
Zhotovení pasportu stavebních objektů a technologie v areálu ČOV Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2021 19.10.2021 09:00
Zpracování technologické studie pro řešení kalového hospodářství na ČOV Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2021 12.10.2021 09:00
Předběžná tržní konzultace "Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově"
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2021 13.09.2021 14:00
Český Krumlov – rozšíření a modernizace MKDS - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2021 24.08.2021 09:00
ČK, ul. Na Svahu, obnova vodovodu a přípojek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2021 24.08.2021 09:00
Rekonstrukce sociálního zázemí sportovního areálu Chvalšinská, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 12.08.2021 09:00
Předběžná tržní konzultace "Řešení IP telefonie města Český Krumlov"
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2021 13.08.2021 12:00
Pomůcky do učeben fyziky a biologie – ZŠ Za Nádražím Český Krumlov
podlimitní Zadáno 15.07.2021 30.07.2021 10:00
Měřící zařízení pro detekci rychlosti a software pro správu dopravních přestupků II
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2021 19.07.2021 09:00
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov II.
nadlimitní Zrušeno 04.06.2021 12.07.2021 09:00
Č. Krumlov, ul. Linecká, obnova kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2021 16.06.2021 09:00
Městská louka Nové Spolí, oprava hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2021 08.06.2021 09:00
Neživotní pojištění majetku města Český Krumlov
podlimitní Zadáno 21.04.2021 07.05.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20  ››