Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžné tržní konzultace k projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov" II. (městský portál občana)
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2020 11.06.2020 10:00
Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) záměru Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 Lazebnický most v Českém Krumlově včetně zajištění inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 28.05.2020 09:30
Předběžné tržní konzultace k projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov" I.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2020 04.05.2020 10:00
Úpravy prostoru náměstí na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 18.02.2020 09:30
Výměna čerpací stanice odpadních vod v Novém Spolí
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 19.02.2020 09:30
Vyšný – přeložka vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 19.02.2020 09:30
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 28.01.2020 10:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zrušeno 29.11.2019 17.12.2019 10:00
Nákup silové elektřiny pro město Český Krumlov na roky 2020 až 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 28.11.2019 28.11.2019 23:59
Nákup zemního plynu pro město Český Krumlov pro rok 2020 a 2021 jako centrálního zadavatele na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 28.11.2019 28.11.2019 23:59
Neživotní pojištění majetku města
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 02.12.2019 10:00
Areál SMČK, Český Krumlov Modernizace hygienického zázemí v objektu dílen
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 18.12.2019 09:30
Smart autobusové zastávky v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2019 27.09.2019 09:30
Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TUV v DNPC Vyšný, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 30.09.2019 09:30
„Český Krumlov – rozšíření a modernizace MKDS 2019“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 06.09.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››