Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa
nadlimitní Zadáno 16.07.2015 11.08.2015 11:00
Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov - II.
podlimitní Zadáno 02.06.2015 17.06.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro divadelní aktivity
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 08.06.2015 00:00
Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti – veřejné WC Špičák, p.č. 3032, k.ú. Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 16.06.2015 00:00
MŠ Tavírna čp. 119, Český Krumlov - oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2015 10.06.2015 00:00
Český Krumlov, Hornobránský rybník - vystrojení studny
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 08.06.2015 00:00
Modernizace výdejny stravy v ZŠ Linecká, Český Krumlov II.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 05.06.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů mobiliářem – JŘBU – exteriérový nábytek
nadlimitní Zadáno 20.05.2015 08.06.2015 00:00
Plynová kotelna ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2015 04.06.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)
podlimitní Zadáno 21.04.2015 11.05.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů – zvuková zařízení
podlimitní Zadáno 21.04.2015 11.05.2015 00:00
Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov
podlimitní Zadáno 14.04.2015 07.05.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika
podlimitní Zadáno 08.04.2015 27.04.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů mobiliářem II.
nadlimitní Zadáno 03.04.2015 01.06.2015 00:00
Č. Krumlov - sídliště Vyšný Výměna kanalizace u čp. 123-124
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2015 09.04.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016