Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 4 - Územní studie veřejných prostranství Jelení zahrady a sportovní zóny
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017 27.03.2017 10:00
Část 3 - Územní studie veřejných prostranství městské části Domoradice a veřejné dopravní infrastruktury, propojení Domoradic s centrem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017 27.03.2017 10:00
Část 2 - Územní studie veřejných prostranství oblasti kasárna Vyšný
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017 27.03.2017 10:00
Část 1 - Územní studie veřejných prostranství městské části Vyšný
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017 27.03.2017 10:00
Zpracování územních studií pro město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.03.2017 27.03.2017 10:00
Obnova a restaurování kašny, Kostelní ulice, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2017 02.03.2017 10:00
Restaurování maleb nik a kamenných prvků tří výklenkových kaplí (1., 4. a 5. zastavení) na cestě na Křížovou horu na pozemcích p.č. 611/10, 1316/5 a 483/22 v k.ú. Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2017 07.02.2017 09:00
Neživotní pojištění majetku města Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 22.11.2016 11:00
Zprostředkování nákupu dodávky zemního plynu pro město Český Krumlov, jako centrálního zadavatele a odběratele, a Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s., ZŠ Za Nádražím a SMČK s.r.o. jako podřazené odběratele, na Českomoravské komoditní burze Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2016 31.10.2016 11:00
Provozování, správa a údržba veřejného pohřebiště Český Krumlov
podlimitní Zadáno 04.10.2016 15.11.2016 13:00
Úprava okolí Hornobránského rybníka, Český Krumlov - etapa I. - veřejné osvětlení - část A
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2016 22.08.2016 09:00
Výměna bezpečnostního zařízení svodidlo JSNH4/N4, ul. Vyšenská, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 19.07.2016 09:00
Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov
podlimitní Zadáno 15.06.2016 13.07.2016 11:00
Poskytování služeb - Office 365
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2016 17.06.2016 10:00
Poskytování služeb - připojení k internetu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2016 17.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016