Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů - JŘBU
nadlimitní Zadáno 13.08.2015 31.08.2015 00:00
ZŠ T.G. Masaryka Č. Krumlov - sanace zavlhlého zdiva a odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2015 26.08.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů mobiliářem III. – obytný nábytek
nadlimitní Zadáno 06.08.2015 22.09.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro fotokomory - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2015 14.08.2015 00:00
Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov - stavební úpravy objektu vč. změny způsobu vytápění
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2015 14.08.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - výběrové řízení na dodavatele klavíru
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 10.08.2015 00:00
Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa
nadlimitní Zadáno 16.07.2015 11.08.2015 11:00
Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov - II.
podlimitní Zadáno 02.06.2015 17.06.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro divadelní aktivity
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 08.06.2015 00:00
Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti – veřejné WC Špičák, p.č. 3032, k.ú. Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 16.06.2015 00:00
MŠ Tavírna čp. 119, Český Krumlov - oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2015 10.06.2015 00:00
Český Krumlov, Hornobránský rybník - vystrojení studny
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 08.06.2015 00:00
Modernizace výdejny stravy v ZŠ Linecká, Český Krumlov II.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 05.06.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů mobiliářem – JŘBU – exteriérový nábytek
nadlimitní Zadáno 20.05.2015 08.06.2015 00:00
Plynová kotelna ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2015 04.06.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016