Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČK, ul. Na Svahu, obnova vodovodu a přípojek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2021 24.08.2021 09:00
Rekonstrukce sociálního zázemí sportovního areálu Chvalšinská, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 12.08.2021 09:00
Předběžná tržní konzultace "Řešení IP telefonie města Český Krumlov"
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2021 13.08.2021 12:00
Pomůcky do učeben fyziky a biologie – ZŠ Za Nádražím Český Krumlov
podlimitní Zadáno 15.07.2021 30.07.2021 10:00
Měřící zařízení pro detekci rychlosti a software pro správu dopravních přestupků II
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2021 19.07.2021 09:00
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov II.
nadlimitní Zrušeno 04.06.2021 12.07.2021 09:00
Č. Krumlov, ul. Linecká, obnova kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2021 16.06.2021 09:00
Městská louka Nové Spolí, oprava hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2021 08.06.2021 09:00
Neživotní pojištění majetku města Český Krumlov
podlimitní Zadáno 21.04.2021 07.05.2021 09:00
Výkon činnosti TDS a KBOZP na stavbě „Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a biologie ZŠ Za Nádražím, ČK
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 23.04.2021 09:00
Výkon činnosti „TDS a KBOZP“ při realizaci stavebních prací na odstranění havárie výpusti rybníka „Na Horní bráně“, ČK
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 01.04.2021 09:00
Vybavení učeben fyziky a biologie a pomůcky do učeben fyziky a biologie - ZŠ Za Nádražím Český Krumlov
podlimitní Zadáno 17.03.2021 26.04.2021 08:30
Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a biologie ZŠ Za Nádražím Český Krumlov
podlimitní Zadáno 02.03.2021 13.04.2021 09:00
Zpracování projektového záměru na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny na území města Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 04.03.2021 08:30
Oprava mostu ev. č. CK-008 (silniční most ve Starých Dobrkovicích)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 04.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10 20  ››