Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Zpracování dpp ORP Český Krumlov, města Vyšší Brod, obce Zlatá Koruna“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2019 23.07.2019 10:00
Oprava havarijního stavu opěrné zdi SO 201, ul. U Nových domovů, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 25.07.2019 09:30
„Rozšíření varovného informačního systému ve městě Český Krumlov, lokální výstražný systém“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 15.07.2019 13:00
Vybudování chodníku a park. stání, ul. Zahradní čp. 136 až 138, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 28.05.2019 09:30
Nová plynová kotelna, Mateřská škola Za Soudem čp. 344, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 27.05.2019 10:00
Rekonstrukce parkoviště 1. etapa vč. opravy vodovodu, ul. U Zelené ratolesti, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 28.05.2019 09:30
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci investiční akce „Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 25.04.2019 09:30
Rozšíření odpadového hospodářství u parkoviště P3, ul. Linecká, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2019 24.04.2019 09:30
Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa
podlimitní Zadáno 15.02.2019 29.03.2019 09:30
Zednická oprava a restaurování maleb nik a kamenných prvků výklenkových kaplí 3. a 6. zastavení na cestě na Křížovou horu, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 28.02.2019 09:30
Oprava kaple sv. Floriána na pozemku p.č. 1015/1, Důlní ulice, Plešivec, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2019 20.02.2019 10:00
Zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce MK a IS - ul. U Trojice“ včetně zajištění inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 20.02.2019 09:30
Řešení vstupu a vstupní haly Městského úřadu Český Krumlov 2
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 27.02.2019 09:30
Český Krumlov, U Berkovky - přeložka a prodloužení vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 26.02.2019 09:30
Zastupování města Český Krumlov jako centrálního zadavatele při nákupu komodity plyn na Českomoravské komoditní burze Kladno
podlimitní Zadáno 27.11.2018 27.11.2018 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››