Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování chodníku a park. stání, ul. Zahradní čp. 136 až 138, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 28.05.2019 09:30
Rekonstrukce chodníků a park. stání, ul. Vyšehrad čp. 183 až 185, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 27.05.2019 09:30
Nová plynová kotelna, Mateřská škola Za Soudem čp. 344, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2019 27.05.2019 10:00
Rekonstrukce parkoviště 1. etapa vč. opravy vodovodu, ul. U Zelené ratolesti, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2019 28.05.2019 09:30
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci investiční akce „Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2019 25.04.2019 09:30
Rozšíření odpadového hospodářství u parkoviště P3, ul. Linecká, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2019 24.04.2019 09:30
Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa
Město Český Krumlov
podlimitní Vyhodnoceno 15.02.2019 29.03.2019 09:30
Zednická oprava a restaurování maleb nik a kamenných prvků výklenkových kaplí 3. a 6. zastavení na cestě na Křížovou horu, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 28.02.2019 09:30
Předběžná tržní konzultace ve věci Rozšíření varovného informačního systému ve městě Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2019 18.02.2019 16:00
Oprava kaple sv. Floriána na pozemku p.č. 1015/1, Důlní ulice, Plešivec, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2019 20.02.2019 10:00
Zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce MK a IS - ul. U Trojice“ včetně zajištění inženýrské činnosti
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 20.02.2019 09:30
Řešení vstupu a vstupní haly Městského úřadu Český Krumlov 2
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 27.02.2019 09:30
Český Krumlov, U Berkovky - přeložka a prodloužení vodovodu
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2019 26.02.2019 09:30
Nákup a dodávka elektrického konvektomatu a elektrického kotle
Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.01.2019 01.02.2019 12:00
Zastupování města Český Krumlov jako centrálního zadavatele při nákupu komodity plyn na Českomoravské komoditní burze Kladno
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 27.11.2018 27.11.2018 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››