Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov II.
Město Český Krumlov
nadlimitní Příjem nabídek 04.06.2021 12.07.2021 09:00
Č. Krumlov, ul. Linecká, obnova kanalizace
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2021 16.06.2021 09:00
Ochranné nátěry lávky CK-011 Rechle v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2021 10.05.2021 09:00
2. etapa výměna dožilých stávajících interiérových dveřních křídel včetně zárubní - I.
Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2021 05.05.2021 10:00
Neživotní pojištění majetku města Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Vyhodnoceno 21.04.2021 07.05.2021 09:00
Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
nadlimitní Hodnocení 19.04.2021 18.05.2021 10:00
Výkon činnosti TDS a KBOZP na stavbě „Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a biologie ZŠ Za Nádražím, ČK
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 23.04.2021 09:00
Výkon činnosti „TDS a KBOZP“ při realizaci stavebních prací na odstranění havárie výpusti rybníka „Na Horní bráně“, ČK
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 01.04.2021 09:00
Vybavení učeben fyziky a biologie a pomůcky do učeben fyziky a biologie - ZŠ Za Nádražím Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Vyhodnoceno 17.03.2021 26.04.2021 08:30
Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a biologie ZŠ Za Nádražím Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Hodnocení 02.03.2021 13.04.2021 09:00
Zpracování projektového záměru na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny na území města Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 04.03.2021 08:30
Oprava mostu ev. č. CK-008 (silniční most ve Starých Dobrkovicích)
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 04.03.2021 09:00
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov
Město Český Krumlov
nadlimitní Vyhodnoceno 12.02.2021 17.03.2021 09:00
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – část 6 – Integrace systému PERM3
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 02.02.2021 04.02.2021 09:00
Osazení retenční nádrže na dešťovou vodu, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2021 04.02.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››