Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení digitálních fotografií grafických děl Sbírky umění pro děti města ČK
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2023 17.03.2023 09:00
Úsekové měření rychlosti na území města ČK
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2023 27.03.2023 09:00
2. část VZMR: Řízení prostorové teploty v zasedací místnosti (IRC systém)
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2023 20.03.2023 17:00
1. část VZMR: Výměna termostatických ventilů vč. těles
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2023 20.03.2023 17:00
Doregulování topné soustavy v budově MÚ ČK, Kaplická 439
VZ malého rozsahu Zadávání 08.03.2023
Osazení indukčních průtokoměrů v ul. Kaplická a Přídolská v ČK
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2023 16.03.2023 09:00
Havraní skála v ČK, obnova instalovaných techn. opatření a provedení nezbytných údržbových prací
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2023 01.03.2023 09:00
Nákup zemního plynu pro centrálního zadavatele město Český Krumlov a jeho organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2023
nadlimitní Zadáno 03.01.2023 05.01.2023 08:00
Pořízení mobiliáře pro město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 20.12.2022 30.01.2023 09:00
Nákup silové elektřiny pro město Český Krumlov na rok 2023 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 08.09.2022 14.09.2022 16:00
Předběžná tržní konzultace k VZ „Integrační datová platforma města Český Krumlov“
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2022 20.09.2022 09:00
Předběžná tržní konzultace - Měřicí zařízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2022 13.09.2022 09:00
Český Krumlov, ul. Nádražní - přeložka vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 17.08.2022 09:00
Soutěž o návrh Centrum Horní Brána v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2022 30.09.2022 14:00
Zhotovení dokumentace (DUSP, PDPS) záměru Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 10.08.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››