Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úsekové měření rychlosti na území města ČK
podlimitní Zadáno 09.03.2023 27.03.2023 09:00
Havraní skála v ČK, obnova instalovaných techn. opatření a provedení nezbytných údržbových prací
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2023 01.03.2023 09:00
Nákup zemního plynu pro centrálního zadavatele město Český Krumlov a jeho organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2023
nadlimitní Zadáno 03.01.2023 05.01.2023 08:00
Pořízení mobiliáře pro město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 20.12.2022 30.01.2023 09:00
Nákup silové elektřiny pro město Český Krumlov na rok 2023 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 08.09.2022 14.09.2022 16:00
Předběžná tržní konzultace k VZ „Integrační datová platforma města Český Krumlov“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2022 20.09.2022 09:00
Předběžná tržní konzultace - Měřicí zařízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2022 13.09.2022 09:00
Český Krumlov, ul. Nádražní - přeložka vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 17.08.2022 09:00
Soutěž o návrh Centrum Horní Brána v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2022 30.09.2022 14:00
Zhotovení dokumentace (DUSP, PDPS) záměru Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 10.08.2022 09:00
Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově v lokalitě Sídliště Mír, Tovární ulice, Domoradice, U Trojice, Horní Brána I, Horní Brána II - 2022
nadlimitní Zadáno 27.06.2022 26.07.2022 10:00
Rekonstrukce místní komunikace a obnova vodovodu v ul. Českobratrská v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 19.07.2022 09:00
Český Krumlov, chodník Zlatý Anděl
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2022 21.06.2022 09:00
Smlouva o poskytování technické podpory a dalších služeb
podlimitní Zadáno 19.05.2022 08.06.2022 10:00
Výkon činností Technický dozor investora/stavebníka a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací záměru „Úpravy hřbitova v Českém Krumlově“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 12.05.2022 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20  ››