Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyšný – přeložka vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 19.02.2020 09:30
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 28.01.2020 10:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zrušeno 29.11.2019 17.12.2019 10:00
Nákup silové elektřiny pro město Český Krumlov na roky 2020 až 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 28.11.2019 28.11.2019 23:59
Nákup zemního plynu pro město Český Krumlov pro rok 2020 a 2021 jako centrálního zadavatele na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 28.11.2019 28.11.2019 23:59
Neživotní pojištění majetku města
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 02.12.2019 10:00
Areál SMČK, Český Krumlov Modernizace hygienického zázemí v objektu dílen
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 18.12.2019 09:30
Smart autobusové zastávky v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2019 27.09.2019 09:30
Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TUV v DNPC Vyšný, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 30.09.2019 09:30
„Český Krumlov – rozšíření a modernizace MKDS 2019“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 06.09.2019 09:00
„Zpracování dpp ORP Český Krumlov, města Vyšší Brod, obce Zlatá Koruna“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2019 23.07.2019 10:00
Oprava havarijního stavu opěrné zdi SO 201, ul. U Nových domovů, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 25.07.2019 09:30
„Rozšíření varovného informačního systému ve městě Český Krumlov, lokální výstražný systém“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 15.07.2019 13:00
Vybudování chodníku a park. stání, ul. Zahradní čp. 136 až 138, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 28.05.2019 09:30
Nová plynová kotelna, Mateřská škola Za Soudem čp. 344, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 27.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››