Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově v lokalitě Sídliště Mír, Tovární ulice, Domoradice, U Trojice, Horní Brána I, Horní Brána II - 2022
nadlimitní Zadáno 27.06.2022 26.07.2022 10:00
Rekonstrukce místní komunikace a obnova vodovodu v ul. Českobratrská v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 19.07.2022 09:00
Český Krumlov, chodník Zlatý Anděl
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2022 21.06.2022 09:00
Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově
podlimitní Zadáno 19.05.2022 23.06.2022 10:00
Smlouva o poskytování technické podpory a dalších služeb
podlimitní Zadáno 19.05.2022 08.06.2022 10:00
Výkon činností Technický dozor investora/stavebníka a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací záměru „Úpravy hřbitova v Českém Krumlově“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 12.05.2022 09:30
Výkon činností technický dozor investora/stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací záměru Č. Krumlov, Vyšný, výměna přívod. řadu do VDJ Kasárna (2. etapa)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 12.05.2022 09:00
Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově - 2022
nadlimitní Zadáno 11.04.2022 10.05.2022 10:00
Úpravy hřbitova v Českém Krumlově - II
podlimitní Zadáno 18.02.2022 23.03.2022 09:00
Noviny města Český Krumlov - výběrové řízení na dodavatelské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2022 10.02.2022 11:00
Vybavení kanceláře tajemníka a sekretariátu nábytkem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 22.12.2021 10:00
Nákup silové elektřiny pro město Český Krumlov na rok 2022 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 23.11.2021 23.11.2021 23:59
Nákup zemního plynu pro město Český Krumlov pro rok 2022 jako centrálního zadavatele na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 23.11.2021 23.11.2021 23:59
Koupě sbírky ilustrací
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 30.11.2021 10:00
Nákup silové elektřiny pro město Český krumlov na rok 2023 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 13.10.2021 13.10.2021 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››