Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace řídícího systému kolektoru Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2024 27.02.2024 09:00
Oprava MK Sídliště Plešivec, Český Krumlov
podlimitní Zadáno 05.02.2024 22.02.2024 09:00
Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
podlimitní Zadáno 05.02.2024 29.02.2024 09:00
Rekonstrukce mostu ev. č. CK-007 E. Beneše v Českém Krumlově
podlimitní Zadáno 05.02.2024 21.03.2024 09:00
Rekonstrukce plynové kotelny MŠ Tavírna č. 119, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2023 18.01.2024 09:00
Oprava a doplnění veřejného osvětlení v ul. Budějovická I/39, opakovaná VZMR
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2023 11.01.2024 09:00
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících pro rok 2024
nadlimitní Zadáno 05.12.2023 10.12.2023 12:00
Projektová dokumentace "Stavební úpravy stávajících bytových domů "A" a domu "D", blok A-14, Vyšný, Český Krumlov"
podlimitní Zadáno 04.12.2023 08.01.2024 09:00
2. část VZ - Úřední obálky
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2023 27.11.2023 09:00
1. část VZ - Kancelářský spotřební materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2023 27.11.2023 09:00
Dodávky kancelářského spotřebního materiálu pro Městský úřad Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadávání 14.11.2023
VZ 2. část: Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2023 10.11.2023 09:00
VZ 1. část: Pojištění majetku Města 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2023 10.11.2023 09:00
Výkon činností technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavebních prací záměru Rekonstrukce mostu ev. č. CK–003 (Lazebnický most) přes Vltavu v ČK
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2023 16.10.2023 10:00
Část 2 – Rekonstrukce pracoviště DSA v budově MěÚ Český Krumlov - dodávka kancelářského nábytku
podlimitní Zadáno 13.09.2023 17.10.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10 20  ››