Profil zadavatele: Město Český Krumlov

  • Název: Město Český Krumlov
  • IČO: 00245836
  • Adresa:
    Kaplická 439
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vytvoření parkovacích míst na sídlištích v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2014 25.07.2014 00:00
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - východ
podlimitní Zadáno 18.06.2014 10.07.2014 00:00
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul. Pod Vyhlídkou
podlimitní Zadáno 18.06.2014 09.07.2014 00:00
Rekonstrukce kotelny – Kino Luna – Špičák č.p. 134 – Český Krumlov
podlimitní Zadáno 16.06.2014 22.07.2014 00:00
MŠ Plešivec II, Plešivec č. 391, Český Krumlov - změna způsobu vytápění
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2014 10.07.2014 00:00
Úprava okolí Hornobranského rybníka, Český Krumlov - I. etapa
nadlimitní Zadáno 05.06.2014 25.07.2014 00:00
Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově - obnova opěrných zdí
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2014 16.06.2014 00:00
Výběrové řízení na administrátora veřejných zakázek (II. etapa)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2014 03.06.2014 00:00
Restaurování nástěnných maleb v křížové chodbě ambitu a kapli sv. Wolfganga v objektu M1 areálu bývalého kláštera minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově
nadlimitní Zadáno 05.03.2014 09.05.2014 00:00
Zpracování studie proveditelnosti na projekt "Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov" pro podání žádosti o dotaci do 22. výzvy IOP Konsolidace IT a nové služby TC obcí
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2014 20.03.2014 00:00
Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově - stavební práce
podlimitní Zadáno 03.03.2014 31.03.2014 00:00
Pojistná smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2014 23.03.2014 00:00
Český Krumlov, stavební úpravy pramenišť po povodni 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2014 21.02.2014 00:00
Osazení zpětných klapek na kanalizaci v Českém Krumlově
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2014 21.02.2014 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu
nadlimitní Zadáno 03.12.2013 05.03.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016