Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Český Krumlov
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 07.12.2020 18.02.2021 12:00
TDI a KBOZP_Reko MK a IS ul. Dělnická, Spojovací , Strmá
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2020 10.12.2020 09:00
Přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, I/39 (SO 03) , Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2020 15.12.2020 09:00
Zjištění aktuálního stavu 8 objektů v bývalých kasárnách Vyšný
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 02.12.2020 09:00
Relaxační zóny pod Jižními terasami Vstupy do vody
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2020 13.08.2020 09:00
Rekonstrukce MK a IS ve městě Český Krumlov - ul. Dělnická, Spojovací, Strmá
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2020 18.08.2020 09:00
Předběžné tržní konzultace k projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov" II. (městský portál občana)
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2020 11.06.2020 10:00
Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) záměru Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 Lazebnický most v Českém Krumlově včetně zajištění inženýrské činnosti
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 28.05.2020 09:30
Předběžné tržní konzultace k projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov" I.
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2020 04.05.2020 10:00
Nákup a dodávka elektrického kotle a elektrické smažící pánve
Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.02.2020 02.03.2020 12:00
Úpravy prostoru náměstí na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 18.02.2020 09:30
Výměna čerpací stanice odpadních vod v Novém Spolí
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 19.02.2020 09:30
Vyšný – přeložka vodovodu
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 19.02.2020 09:30
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově č. 2
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 28.01.2020 10:00
Nákup a dodávka dotykových zařízení
Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.12.2019 11.12.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››