Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Neživotní pojištění majetku města Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2017 10.11.2017 11:00
Technická infrastruktura pro kulturní akce, nám. Svornosti, Český Krumlov – I. etapa
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2017 30.10.2017 09:30
Zastupování města Český Krumlov jako centrálního zadavatele při nákupu komodit plyn na Českomorovské komoditní burze Kladno
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 06.10.2017 10:30
Český Krumlov, DPS Za Soudem – stavební úpravy objektu
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2017 03.10.2017 09:30
Výkon činnosti TDI a KBOZP na stavbě Zateplení panelového domu Lipová 161, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 08.09.2017 09:30
Český Krumlov - modernizace MKDS
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2017 06.09.2017 09:00
Prelatura, Horní 155, Český Krumlov - zaměření současného stavu objektu
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2017 30.08.2017 09:30
Výběrové řízení na dodavatele úklidových prostředků pro potřeby úklidu budov Městského úřadu Český Krumlov II
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2017 08.08.2017 09:00
Zpracování jednotného vizuálního stylu pro město Český Krumlov - Městský úřad Český Krumlov II
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 05.09.2017 11:00
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov – Nové Dobrkovice západ
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 04.07.2017 24.07.2017 12:00
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí v ul. tř. Míru
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 30.06.2017 20.07.2017 12:45
Český Krumlov, ul. Pivovarská – odvodňovací štola, odstranění havarijního stavu štoly a jejího projevu
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 25.07.2017 09:30
Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích – zábradlí Pivovarská ulice
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2017 21.06.2017 09:30
Zpracování územních studií pro město Český Krumlov II.
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 14.06.2017 10:00
Výběrové řízení na dodavatele kancelářského materiálu pro potřeby Městského úřadu Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 08.06.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››