Profil zadavatele: MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s.

  • Název: MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s.
  • IČO: 65006267
  • Adresa:
    Horní 2
    381 01 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_449.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení