Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu
Služby města Český Krumlov s.r.o.
podlimitní Zadáno 22.11.2019 17.12.2019 09:00
Neživotní pojištění majetku města
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 02.12.2019 10:00
Areál SMČK, Český Krumlov Modernizace hygienického zázemí v objektu dílen
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 18.12.2019 09:30
Smart autobusové zastávky v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2019 27.09.2019 09:30
Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TUV v DNPC Vyšný, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 30.09.2019 09:30
„Český Krumlov – rozšíření a modernizace MKDS 2019“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 06.09.2019 09:00
„Zpracování dpp ORP Český Krumlov, města Vyšší Brod, obce Zlatá Koruna“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2019 23.07.2019 10:00
Oprava havarijního stavu opěrné zdi SO 201, ul. U Nových domovů, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 25.07.2019 09:30
„Rozšíření varovného informačního systému ve městě Český Krumlov, lokální výstražný systém“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 15.07.2019 13:00
Vybudování chodníku a park. stání, ul. Zahradní čp. 136 až 138, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 28.05.2019 09:30
Nová plynová kotelna, Mateřská škola Za Soudem čp. 344, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 27.05.2019 10:00
Rekonstrukce parkoviště 1. etapa vč. opravy vodovodu, ul. U Zelené ratolesti, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 28.05.2019 09:30
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci investiční akce „Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 25.04.2019 09:30
Rozšíření odpadového hospodářství u parkoviště P3, ul. Linecká, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2019 24.04.2019 09:30
Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 15.02.2019 29.03.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››