Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Český Krumlov – rozšíření a modernizace MKDS 2019“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 06.09.2019 09:00
„Zpracování dpp ORP Český Krumlov, města Vyšší Brod, obce Zlatá Koruna“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2019 23.07.2019 10:00
Oprava havarijního stavu opěrné zdi SO 201, ul. U Nových domovů, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 25.07.2019 09:30
„Rozšíření varovného informačního systému ve městě Český Krumlov, lokální výstražný systém“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 15.07.2019 13:00
Vybudování chodníku a park. stání, ul. Zahradní čp. 136 až 138, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 28.05.2019 09:30
Nová plynová kotelna, Mateřská škola Za Soudem čp. 344, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 27.05.2019 10:00
Rekonstrukce parkoviště 1. etapa vč. opravy vodovodu, ul. U Zelené ratolesti, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 28.05.2019 09:30
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci investiční akce „Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 25.04.2019 09:30
Rozšíření odpadového hospodářství u parkoviště P3, ul. Linecká, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2019 24.04.2019 09:30
Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 15.02.2019 29.03.2019 09:30
Zednická oprava a restaurování maleb nik a kamenných prvků výklenkových kaplí 3. a 6. zastavení na cestě na Křížovou horu, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 28.02.2019 09:30
Oprava kaple sv. Floriána na pozemku p.č. 1015/1, Důlní ulice, Plešivec, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2019 20.02.2019 10:00
Zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce MK a IS - ul. U Trojice“ včetně zajištění inženýrské činnosti
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 20.02.2019 09:30
Řešení vstupu a vstupní haly Městského úřadu Český Krumlov 2
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 27.02.2019 09:30
Český Krumlov, U Berkovky - přeložka a prodloužení vodovodu
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 26.02.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››