Profil zadavatele: Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222

  • Název: Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
  • IČO: 00583685
  • Adresa:
    Za Nádražím 222
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_456.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení nesklopné pánve elektrické včetně dopravy, zaškolení obsluhy a montáže
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2022 29.03.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016