Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon činnosti „Technický dozor stavebníka“ a „Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ při realizaci stavebních prací investiční akce „Výměna oken objektu ZŠ T. G. Masaryka, Český Krumlov“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2018 15.05.2018 09:30
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - Plešivecké náměstí, ul. Horská
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 19.04.2018 15.05.2018 10:00
Poskytování služby pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Český Krumlov a jeho organizace
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2018 03.05.2018 10:00
Zajištění služeb ostrahy areálu klášterů Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 12.04.2018 10:00
Zajištění ostrahy areálu kasáren Vyšný Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 12.04.2018 10:00
Výměna oken objektu ZŠ T. G. Masaryka, Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 28.03.2018 19.04.2018 10:00
Restaurování kamenných božích muk na Plešiveckém náměstí u domů čp. 271, 78 a 74, Český Krumlov, na pozemcích p.č. 1288/9 a 225/16 v k.ú. Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2018 26.03.2018 10:00
Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce mostu dr. E. Beneše přes Vltavu v Českém Krumlově ev. č. CK-007“ včetně zajištění inženýrské činnosti
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2018 05.04.2018 09:30
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2018 22.02.2018 09:30
Nákup centrálního skartovacího stroje pro Městský úřad Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2018 13.02.2018 11:00
Rozšíření separace složek odpadů-Město Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 31.01.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 13.12.2017 23.01.2018 12:30
Přístavba, nástavba a stavební úpravy Mateřské školy Za Nádražím č.p. 223, Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 13.12.2017 16.01.2018 11:00
Rekonstrukce výtahu v budově Městského úřadu Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 27.11.2017 11:00
Zprostředkování nákupu dodávky silové elektřiny pro město Český Krumlov jako centrálního zadavatele na Českomoravské komoditní burze Kladno
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 26.10.2017 26.10.2017 01:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››