Profil zadavatele: Služby města Český Krumlov s.r.o.

  • Název: Služby města Český Krumlov s.r.o.
  • IČO: 25151321
  • Adresa:
    Domoradice 1
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_159.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu
podlimitní Zadáno 22.11.2019 17.12.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016