Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace opravy a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov – část areál bývalého kláštera řádu sv. Kláry – řešení nově objevených skutečností v rámci stavby
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2014 12.12.2014 00:00
Základní škola Plešivec, Výměna oken a zateplení
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 01.12.2014 19.12.2014 00:00
Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 21.11.2014 16.12.2014 00:00
MŠ Plešivec II, výměna oken a zateplení
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 02.12.2014 00:00
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Vyšehradská
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 10.12.2014 00:00
Pořízení tiskových a kopírovacích strojů včetně zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu k těmto strojům a zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu ke stávajícícm tiskovým a kopírovacím strojům
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2014 25.11.2014 00:00
Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 11.11.2014 27.11.2014 00:00
Neživotní pojištění majetku města Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2014 03.11.2014 00:00
Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově - obnova opěrných zdí č. 2
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2014 12.09.2014 00:00
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 10.09.2014 25.09.2014 00:00
SEN budov MěÚ a ZŠ Za Nádražím - soubor projekčních služeb
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2014 18.09.2014 00:00
Zhotovení volné repliky Krumlovské Madony v rámci projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov"
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2014 18.08.2014 00:00
Zpracování lesní hospodářské osnovy Český Krumlov, zařizovací obvod Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2014 20.08.2014 00:00
Vytvoření parkovacích míst na sídlištích v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2014 25.07.2014 00:00
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - východ
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 18.06.2014 10.07.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  5 6 7 8 9 10 11 12 13  ››