Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - výběrové řízení na dodavatele klavíru
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 10.08.2015 00:00
Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 16.07.2015 11.08.2015 11:00
Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov - II.
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 02.06.2015 17.06.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro divadelní aktivity
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 08.06.2015 00:00
Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti – veřejné WC Špičák, p.č. 3032, k.ú. Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 16.06.2015 00:00
MŠ Tavírna čp. 119, Český Krumlov - oprava střechy
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2015 10.06.2015 00:00
Český Krumlov, Hornobránský rybník - vystrojení studny
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 08.06.2015 00:00
Modernizace výdejny stravy v ZŠ Linecká, Český Krumlov II.
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 05.06.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů mobiliářem – JŘBU – exteriérový nábytek
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 20.05.2015 08.06.2015 00:00
Plynová kotelna ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2015 04.06.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 21.04.2015 11.05.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů – zvuková zařízení
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 21.04.2015 11.05.2015 00:00
Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 14.04.2015 07.05.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 08.04.2015 27.04.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů mobiliářem II.
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 03.04.2015 01.06.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››