Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Český Krumlov, Hornobránský rybník - vystrojení studny
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 08.06.2015 00:00
Modernizace výdejny stravy v ZŠ Linecká, Český Krumlov II.
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 05.06.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů mobiliářem – JŘBU – exteriérový nábytek
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 20.05.2015 08.06.2015 00:00
Plynová kotelna ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2015 04.06.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 21.04.2015 11.05.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů – zvuková zařízení
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 21.04.2015 11.05.2015 00:00
Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 14.04.2015 07.05.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 08.04.2015 27.04.2015 00:00
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů mobiliářem II.
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 03.04.2015 01.06.2015 00:00
Č. Krumlov - sídliště Vyšný Výměna kanalizace u čp. 123-124
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2015 09.04.2015 00:00
Č. Krumlov, Vyšný Úpravy vodovodu u VDJ Hošek
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2015 09.04.2015 00:00
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá"
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2015 27.03.2015 00:00
Úprava okolí Hornobranského rybníka - rekonstrukce sociálního zařízení
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2015 13.04.2015 00:00
Výkon činnosti "Technický dozor investora" a "Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" na stavbě "Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov"
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2015 03.04.2015 00:00
Výměna oken ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - VII. etapa
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2015 07.04.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››