Profil zadavatele: Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

  • Název: Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
  • IČO: 00583693
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_454.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úprava učebny výtvarné výchovy a výstavba úklidové místnosti v jazykové učebně
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2024 15.05.2024 12:00
Nákup a dodávka dotykových zařízení včetně nabíjecích úložišť
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2021 07.09.2021 12:00
Nákup a dodávka elektrického kotle a elektrické smažící pánve
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.02.2020 02.03.2020 12:00
Nákup a dodávka dotykových zařízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.12.2019 11.12.2019 12:00
Nákup a dodávka elektrického konvektomatu a elektrického kotle
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.01.2019 01.02.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016