Profil zadavatele: Sociální služby SOVY obecně prospěšná společnost

  • Název: Sociální služby SOVY obecně prospěšná společnost
  • IČO: 25154389
  • Adresa:
    Vyšehradská 260
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_460.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sociální služby SOVY o.p.s. – Pořízení elektromobilu pro poskytování sociálních služeb
podlimitní Hodnocení 29.06.2023 19.07.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016