Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDI a KBOZP_Reko MK a IS ul. Dělnická, Spojovací , Strmá
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2020 10.12.2020 09:00
Přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, I/39 (SO 03) , Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2020 15.12.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016