Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování technologické studie pro řešení kalového hospodářství na ČOV Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2021 12.10.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016