Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov II.
Město Český Krumlov
nadlimitní Příjem nabídek 04.06.2021 12.07.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016