Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava a udržovací práce, výklenková kaple ve Starých Dobrkovicích
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 21.07.2022 09:00
Rekonstrukce místní komunikace a obnova vodovodu v ul. Českobratrská v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 19.07.2022 09:00
Český Krumlov, sanace vodovodu v úseku kolektor - ul. Objížďková (silnice) 2. etapa
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 14.07.2022 09:00
Úprava přechodu pro chodce v ulici Tavírna v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2022 28.06.2022 09:00
Český Krumlov, chodník Zlatý Anděl
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2022 21.06.2022 09:00
Mateřská škola Plešivec 279, Český Krumlov, úprava zpevněné plochy
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2022 08.06.2022 09:00
Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
podlimitní Hodnocení 19.05.2022 23.06.2022 10:00
Výkon činností Technický dozor investora/stavebníka a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací záměru „Úpravy hřbitova v Českém Krumlově“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 12.05.2022 09:30
Výkon činností technický dozor investora/stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací záměru Č. Krumlov, Vyšný, výměna přívod. řadu do VDJ Kasárna (2. etapa)
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 12.05.2022 09:00
Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově - 2022
Město Český Krumlov
nadlimitní Hodnocení 11.04.2022 10.05.2022 10:00
Pořízení nesklopné pánve elektrické včetně dopravy, zaškolení obsluhy a montáže
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2022 29.03.2022 00:00
Č. Krumlov, Vyšný – výměna přívod. řadu do VDJ Kasárna (2. etapa)
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 03.03.2022 24.03.2022 09:00
Úpravy hřbitova v Českém Krumlově - II
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 18.02.2022 23.03.2022 09:00
Pořízení mycího stroje provozního nádobí s rekuperací tepla
Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2022 08.03.2022 10:00
Odlehčovací služba Sociální služby SOVY o.p.s. - pořízení výtahu
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2022 07.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››