Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
1. část VZMR (opakovaná) vybavení učebny IT technologií ZŠ Český Krumlov, Linecká 43
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2024 21.06.2024 09:00
Sanace vodovodu Na Dlouhé zdi, Č. Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2024 13.06.2024 09:00
Nákup elektrického sporáku pro MŠ Vyšehrad, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2024 06.06.2024 09:00
Zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) Parkoviště U Zimního stadionu, Český Krumlov, včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2024 07.06.2024 09:00
Rekonstrukce odborné učebny (cvičná kuchyňka), stavební práce, ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím 222
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2024 16.05.2024 09:00
Pořízení počítačů do dvou odborných učeben informatiky ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2024 24.05.2024 09:00
ZŠ Linecká, Český Krumlov – vybudování nové počítačové učebny
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2024 14.05.2024 09:00
2. část VZMR – vybavení učebny nábytkem ZŠ Český Krumlov, Linecká 43
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2024 14.05.2024 09:00
Vybavení odborné učebny informatiky ZŠ Český Krumlov, Linecká 43
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2024
Stavební úprava učebny výtvarné výchovy a výstavba úklidové místnosti v jazykové učebně
Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2024 15.05.2024 12:00
Český Krumlov - rekonstrukce veřejného osvětlení
Město Český Krumlov
nadlimitní Hodnocení 22.04.2024 17.06.2024 10:00
Elektrický bojlerový konvektomat, ZŠ Za Nádražím 222
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2024 26.03.2024 09:00
Dodávka šnekového lisu na ČOV Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 16.02.2024 07.03.2024 09:00
Zhotovení projektové dokumentace „Obnova ČOV Český Krumlov I. etapa“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2024 07.03.2024 09:00
Přeložka vodovodu Na Svahu
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2024 27.02.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››