Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Veřejná zakázka na vybavení a označení expozic v rámci projektu Klášterní muzeum – Kláštery Český Krumlov
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 19.08.2022 23:59
DODÁVKA SVOZOVÉHO VOZIDLA
Služby města Český Krumlov s.r.o.
podlimitní Hodnocení 02.08.2022 17.08.2022 12:00
Český Krumlov, ul. Nádražní - přeložka vodovodu
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 17.08.2022 09:00
Soutěž o návrh Centrum Horní Brána v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2022 30.09.2022 14:00
Zhotovení dokumentace (DUSP, PDPS) záměru Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 10.08.2022 09:00
Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově v lokalitě Sídliště Mír, Tovární ulice, Domoradice, U Trojice, Horní Brána I, Horní Brána II - 2022
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 27.06.2022 26.07.2022 10:00
Rekonstrukce místní komunikace a obnova vodovodu v ul. Českobratrská v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 19.07.2022 09:00
Český Krumlov, chodník Zlatý Anděl
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2022 21.06.2022 09:00
Smlouva o poskytování technické podpory a dalších služeb
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 19.05.2022 08.06.2022 10:00
Výkon činností Technický dozor investora/stavebníka a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací záměru „Úpravy hřbitova v Českém Krumlově“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 12.05.2022 09:30
Výkon činností technický dozor investora/stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací záměru Č. Krumlov, Vyšný, výměna přívod. řadu do VDJ Kasárna (2. etapa)
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 12.05.2022 09:00
Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově - 2022
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 11.04.2022 10.05.2022 10:00
Pořízení nesklopné pánve elektrické včetně dopravy, zaškolení obsluhy a montáže
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2022 29.03.2022 00:00
Úpravy hřbitova v Českém Krumlově - II
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 18.02.2022 23.03.2022 09:00
Noviny města Český Krumlov - výběrové řízení na dodavatelské služby
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2022 10.02.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››