Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí v ul. tř. Míru
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 30.06.2017 20.07.2017 12:45
Český Krumlov, ul. Pivovarská – odvodňovací štola, odstranění havarijního stavu štoly a jejího projevu
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 25.07.2017 09:30
Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích – zábradlí Pivovarská ulice
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2017 21.06.2017 09:30
Zpracování územních studií pro město Český Krumlov II.
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 14.06.2017 10:00
Výběrové řízení na dodavatele kancelářského materiálu pro potřeby Městského úřadu Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 08.06.2017 09:00
Zhotovení PD v rozsahu DUR, DSP a DPS „Přechod pro chodce, zastávky a chodníky u silnice I/39, Plevno, Český Krumlov“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 19.05.2017 09:30
Příjezdová cesta k ČSK Vyšný, Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 16.05.2017 09:00
Č. Krumlov, Plešivec – výměna vodovodu (u Maximy)
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 10.05.2017 09:30
Parkovací místa Plešivec – U Zelené ratolesti, Český Krumlov – II. etapa
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 04.05.2017 09:00
Výkon činnosti „Technický dozor investora“ a „Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ na stavbě „Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí v ul. tř. Míru“
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 25.04.2017 09:00
Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 23.03.2017 27.04.2017 14:00
Dodávka elektronické kartotéky typu rotomat, Městský úřad Český Krumlov – odbor dopravy
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2017 03.04.2017 09:00
Část 5 - Územní studie veřejných prostranství městské části Nové Spolí
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017 27.03.2017 10:00
Část 4 - Územní studie veřejných prostranství Jelení zahrady a sportovní zóny
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017 27.03.2017 10:00
Část 3 - Územní studie veřejných prostranství městské části Domoradice a veřejné dopravní infrastruktury, propojení Domoradic s centrem
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017 27.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››