Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 1. část: Pojištění majetku Města 2024
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2023 10.11.2023 09:00
Výkon činností technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavebních prací záměru Rekonstrukce mostu ev. č. CK–003 (Lazebnický most) přes Vltavu v ČK
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2023 16.10.2023 10:00
Část 2 – Rekonstrukce pracoviště DSA v budově MěÚ Český Krumlov - dodávka kancelářského nábytku
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 13.09.2023 17.10.2023 09:00
Část 1 –Rekonstrukce pracoviště DSA v budově MěÚ Český Krumlov - elektroinstalace a další rekonstrukce
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 13.09.2023 03.10.2023 09:00
Rekonstrukce pracoviště dopravně správních agend v budově Městského úřadu Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 13.09.2023
Pořízení mobiliáře pro město Český Krumlov - relaxační paluby II (JŘBU)
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 31.08.2023 07.09.2023 09:00
Pořízení mobiliáře pro město Český Krumlov II – drobný mobiliář
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 08.08.2023 24.08.2023 09:00
Oprava výklenkové kaple při mostu v Horní ulici v ČK
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2023 14.08.2023 09:00
Administrace veřejných zakázek
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 15.08.2023 09:00
Projektová dokumentace "Rekonstrukce bytového domu Vyšehrad č.p. 182, Český Krumlov"
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 14.07.2023 24.08.2023 09:00
Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003, Lazebnický most přes Vltavu v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 14.07.2023 15.08.2023 09:00
Sociální služby SOVY o.p.s. – Pořízení elektromobilu pro poskytování sociálních služeb
Sociální služby SOVY obecně prospěšná společnost
podlimitní Hodnocení 29.06.2023 19.07.2023 10:00
Rekonstrukce ul. Železniční v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 12.07.2023 09:00
Rekonstrukce opěrné zdi, ulice Ke Školce – I. etapa
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2023 29.06.2023 09:00
Výměna oken a vstupních dveří Městské divadlo Horní 2, ČK
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 05.06.2023 22.06.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››