Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SEN budov MěÚ a ZŠ Za Nádražím - soubor projekčních služeb
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2014 18.09.2014 00:00
Zhotovení volné repliky Krumlovské Madony v rámci projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov"
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2014 18.08.2014 00:00
Zpracování lesní hospodářské osnovy Český Krumlov, zařizovací obvod Český Krumlov
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2014 20.08.2014 00:00
Vytvoření parkovacích míst na sídlištích v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2014 25.07.2014 00:00
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - východ
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 18.06.2014 10.07.2014 00:00
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul. Pod Vyhlídkou
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 18.06.2014 09.07.2014 00:00
Rekonstrukce kotelny – Kino Luna – Špičák č.p. 134 – Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 16.06.2014 22.07.2014 00:00
MŠ Plešivec II, Plešivec č. 391, Český Krumlov - změna způsobu vytápění
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2014 10.07.2014 00:00
Úprava okolí Hornobranského rybníka, Český Krumlov - I. etapa
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 05.06.2014 25.07.2014 00:00
Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově - obnova opěrných zdí
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2014 16.06.2014 00:00
Výběrové řízení na administrátora veřejných zakázek (II. etapa)
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2014 03.06.2014 00:00
Restaurování nástěnných maleb v křížové chodbě ambitu a kapli sv. Wolfganga v objektu M1 areálu bývalého kláštera minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 05.03.2014 09.05.2014 00:00
Zpracování studie proveditelnosti na projekt "Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov" pro podání žádosti o dotaci do 22. výzvy IOP Konsolidace IT a nové služby TC obcí
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2014 20.03.2014 00:00
Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově - stavební práce
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 03.03.2014 31.03.2014 00:00
Pojistná smlouva
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2014 23.03.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016