Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO ORP Český Krumlov, část III. - Realizace vnitřní integrace úřadu - opakovaná výzva na část B - Integrace existujících softwarových komponent do uceleného IS
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 12.09.2012 11.10.2012 00:00
Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v SO ORP Č.Krumlov - část III. - Realizace vnitřní integrace úřadu
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 07.08.2012 23.08.2012 00:00
Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v Českém Krumlově s možností využití volnočasových aktivit
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 24.05.2012 03.07.2012 00:00
Český Krumlov - Jižní terasy - 1. etapa
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2012 16.04.2012 00:00
Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 30.03.2012 16.04.2012 00:00
Montážní plošina a podpůrná plošina pro stavbu lávky č. CK-004 - lávka přes Vltavu u mostu Na plášti, Český Krumlov
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 29.03.2012 16.04.2012 00:00
Sběrný dvůr, Český Krumlov - stavební část
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2012 16.04.2012 00:00
Sběrný dvůr, Český Krumlov - technické vybavení
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2012 16.04.2012 00:00
Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov", reg. č. CZ.1.14/1.5.00/13.02435
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 23.02.2012 02.03.2012 00:00
Digitalizace Kina J&K Český Krumlov podle DCI standardu
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 29.11.2011 15.12.2011 00:00
Expertní a poradenské služby v realizační fázi projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" - pro zveřejnění SoD a dodatku
Město Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 20.11.2011 10.01.2012 00:00
Digitalizace Kina J&K Český Krumlov podle DCI standardu
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 27.09.2011 13.10.2011 00:00
Provedení záchranných archeologických výzkumů v rámci projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov"
Město Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2011 03.10.2011 00:00
Digitalizace Kina J&K Český Krumlov podle DCI standardu
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 11.08.2011 29.08.2011 00:00
Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný II - Český Krumlov/2
Město Český Krumlov
podlimitní Zadáno 25.07.2011 10.08.2011 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016