Veřejná zakázka: Technické zajištění jednání orgánů města (hlasovací zařízení, videopřenosy)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 217
Systémové číslo: P16V00000211
Evidenční číslo zadavatele: VZCK 0011/2016/OKT/JaLi
Počátek běhu lhůt: 03.05.2016
Nabídku podat do: 16.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technické zajištění jednání orgánů města (hlasovací zařízení, videopřenosy)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky dodávka a instalace hlasovacího a konferenčního systému umožňující elektronické hlasování účastníků jednání včetně zobrazení výsledků hlasování, jejich archivace a export, a také řízení diskuse/rozpravy během jednání. Řešení bude umožňovat i pořízení indexovaného zvukového záznamu za pomocí dodaných konferenčních mikrofonů a přijímače, včetně uložení tohoto záznamu. Dále je předmětem plnění dodávka koncových zařízeních pro samotné hlasování v podobě tabletů s nainstalovanou aplikací. Poslední částí je realizace online videopřenosů a zajištění videozáznamů z jednání včetně dodávky potřebné techniky.
Předmět plnění je rozdělen do čtyř částí:
A. Dodávka hlasovacího zařízení pro jednání Zastupitelstva a Rady města Český Krumlov
B. Dodávka 18ks koncových zařízení (tabletů) pro hlasování
C. Dodávka 8ks bezdrátových konferenčních mikrofonů včetně přijímače
D. Realizace online audiovideopřenosů z jednání a zajištění audiovideozáznamů z jednání Zastupitelstva města Český Krumlov po dobu 48 měsíců
Podrobná technická specifikace předmětu plnění a konkrétní obsah Služeb včetně jejich parametrů je definován v Příloze č. 1 výzvy – Předmět plnění VZ a v Příloze č. 4 výzvy – Návrh smlouvy o poskytování služeb.
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na všechny části předmětu plnění, na některé části, nebo jen na jednu část veřejné zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. a IV. kategorie (s uveřejněním výzvy)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Krumlov
 • IČO: 00245836
 • Poštovní adresa:
  Kaplická 439
  38101 Český Krumlov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy