Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumov - ul. Potoční"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 199
Systémové číslo: P16V00000193
Evidenční číslo zadavatele: VZCK 0002/2016
Počátek běhu lhůt: 12.02.2016
Nabídku podat do: 10.03.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumov - ul. Potoční"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je
- zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále též "DUR") vč. zajištění inženýrské činnosti - vyřízení územního rozhodnutí,
- zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též "DSP") vč. zajištění inženýrské činnosti - vyřízení stavebního povolení,
- zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též "DPS"),
(společně též "projektová dokumentace")
- zpracování soupisů prací s výkazem výměr (v rozsahu dle § 3 a násl. Vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozd. předpisů (dále též "Vyhláška č. 230/2012 Sb.")) a zpracování soupisů vedlejších a ostatních nákladů (v rozsahu dle § 8 a násl. Vyhlášky č. 230/2012 Sb.) (dále jen "soupisy práce"),
- zpracování oceněných soupisů práce s uvedením použité cenové soustavy,
- zajištění inženýrských činností pro vydání stavebního povolení.
Součástí předmětu plnění není spolupráce při provádění stavby – autorský dozor.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. a IV. kategorie (s uveřejněním výzvy)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Krumlov
 • IČO: 00245836
 • Poštovní adresa:
  Kaplická 439
  38101 Český Krumlov
 • Název oddělení: ODBOR INVESTIC
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036879

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kaplická 439
38101 Český Krumlov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky