Profil zadavatele: Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119

  • Název: Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119
  • IČO: 70946671
  • Adresa:
    Tavírna 119
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_458.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení