Profil zadavatele: Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

  • Název: Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249
  • IČO: 00583740
  • Adresa:
    Sídliště Plešivec 249
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_457.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
2. etapa výměna dožilých stávajících interiérových dveřních křídel včetně zárubní - I.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2021 05.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016