Profil zadavatele: Mateřská škola, Český Krumlov, T.G.Masaryka 199

  • Název: Mateřská škola, Český Krumlov, T.G.Masaryka 199
  • IČO: 70946728
  • Adresa:
    T. G. Masaryka 199
    38101 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_450.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení