Veřejná zakázka: Část 1 Údržba veřejné zeleně v lokalitě „Sídliště Plešivec, Nové Spolí, Slupenec“

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 270
Jedná se o část veřejné zakázky: Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 Údržba veřejné zeleně v lokalitě „Sídliště Plešivec, Nové Spolí, Slupenec“

Stručný popis předmětu:
- pokosení travnatých ploch vhodnou mechanizací (dle druhu kosené plochy – v režimu 10-ti sečí rotační sekačkou), obsečení keřů, stromů, mobiliáře apod. strunovým vyžínačem, včetně ručního odstranění vegetace v bezprostřední blízkosti dřevin; zametení chodníků a ostatních ploch dotčených kosením, naložení, odvoz a uložení posekané trávy do 24 hodin po posečení
- trávník parkový – 5 sečí, u vybraných ploch 10 sečí za rok
- řez a tvarování živých plotů (ze tří stran) na požadovanou výšku a šířku, naložení, odvoz a uložení vzniklých odpadů – 4 x za rok
- úklid spadaného listí z travnatých ploch včetně naložení, odvozu a uložení – 2 x za rok (jaro, podzim)
- sběr papírů, kamenů, spadaných větví, psích exkrementů a dalšího odpadu z ploch veřejné zeleně (včetně keřových porostů), naložení, odvoz a uložení odpadů na místa k tomu určená – 1 x týdně
- vertikutace travnatých ploch včetně sběru, naložení, odvozu a uložení vzniklého odpadu – dle potřeby (na základě objednávky zadavatele)
- manuální práce v údržbě zeleně nad rámec jednotlivých pracovních operací - dle potřeby (na základě objednávky zadavatele)
- práce s motorovou pilou - dle potřeby (na základě objednávky zadavatele)
- doprava nákladním automobilem nad rámec jednotlivých pracovních operací - dle potřeby (na základě objednávky zadavatele)
Dále pak všechny související práce a činnosti pro poskytnutí komplexní služby v celém rozsahu zadání.


Předpokládaná hodnota

  • 3 280 368 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky