Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu Český Krumlov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zateplení administrativní budovy Městského úřadu v Českém Krumlově na ulici Kaplická č.p. 439, se záměrem řešení energetických a ekonomických úspor v energetickém hospodářství provozu budovy. Součástí prováděných stavebních úprav je zateplení fasád, zateplení střech a základového zdiva, výměna okenních a dveřních výplní, výměna střešní krytiny včetně klempířských výrobků, a provedení nových fasád ze stěrkových tenkovrstvých omítek v barevném řešení dle projektové dokumentace.
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz) nebo na Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.
Kontakt: Lucie Novosadová
e-mail: novosadova@osigeno.cz
tel: 728 386 363
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 23.01.2018 12:30
Datum zahájení: 13.12.2017 16:26
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: