Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně v Českém Krumlově. Poskytování služeb zahrnuje zejména tyto činnosti: kosení travnatých ploch vhodnou mechanizací (s ohledem na druh kosené plochy) včetně odvozu a uložení vzniklého odpadu, řez a tvarování živých plotů včetně úklidu, úklid spadaného listí, úklid zelených ploch a související práce a činnosti nezbytné pro poskytnutí komplexních služeb.

Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona dělena na 4 části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo všechny části veřejné zakázky.
Část 1 – Údržba veřejné zeleně v lokalitě „Sídliště Plešivec, Nové Spolí, Slupenec“
Část 2 – Údržba veřejné zeleně v lokalitě „Vnitřní Město, sídliště Špičák, Jelení Zahrada, Chvalšinská ulice, Zámecká Jízdárna, Dobrkovice“
Část 3 - Údržba veřejné zeleně v lokalitě „Sídliště Vyšný, sídliště Za Nádražím, Vyšehrad, Vyšný“
Část 4 - Údržba veřejné zeleně v lokalitě „Sídliště Mír, Tovární ulice, Domoradice, U Trojice, Horní Brána I, Horní brána II“
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz) nebo listinně na adresu: Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01.
Kontakt: Mgr. Alice Otáhalová
e-mail: otahalova@wallet.cz
tel: +420 733537528
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.04.2017 13:00
Datum zahájení: 23.03.2017 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: