Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce opěrné zdi, ulice Ke Školce – I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Rekonstrukce opěrné zdi, ulice Ke Školce – I. etapa
Místo plnění: Český Krumlov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: https://zakazky.ckrumlov.cz/contract_display_749.html

v listinné podobě na podatelnu Městského úřadu ČK
Kaplická 439
38101 Český Krumlov
Kontakt: ve věcech administrativních:
Mgr. Marta Šindelková
marta.sindelkova@ckrumlov.cz
380 766 112

ve věcech technických:
Karel Jirovec
karel.jirovec@ckrumlov.cz
380 766 710, 773 744 243

ve věcech smluvních:
Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru správy majetku a investic
petr.pesek@ckrumlov.cz
380 766 700, 773 743 947
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie (s uveřejněním výzvy)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.06.2023 09:00
Datum zahájení: 14.06.2023 16:27
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: