Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení mobiliáře pro město Český Krumlov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je pořízení mobiliáře pro Město Český Krumlov.
Zadávací řízení je rozděleno na 3 dílčí části dle § 101 Zákona pod názvem:
Část 1 – Pořízení mobiliáře pro město Český Krumlov – dodávka drobného mobiliáře,
Část 2 – Pořízení mobiliáře pro město Český Krumlov – dodávka informačních panelů,
Část 3 – Pořízení mobiliáře pro město Český Krumlov – relaxační paluby.

Účastník může podat dle § 101 odst. 2 zákona nabídku na všechny části zadávacího řízení, nebo pouze na jednu dílčí část zadávacího řízení.
Místo plnění: Český Krumlov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)
Kontakt: Tereza Vondroušová
e-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
tel: 380766705
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 30.01.2023 09:00
Datum zahájení: 20.12.2022 10:12
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: