Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - změna lhůty pro podání nabídek
Číslo jednací ve SpSl VZCK 0038/2022/oRKVZ/Sin
ID ve SpSl meckezakF220000294Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Předběžná tržní konzultace k VZ „Integrační datová platforma města Český Krumlov“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zadavatel chce prostřednictvím PTK získat od dodavatelů relevantní informace k požadavkům zadavatele na předmětnou zakázku k nastavení následných podmínek zadávacího řízení tak, aby odpovídaly potřebám zadavatele a právním předpisům, ale současně aby odpovídaly taktéž možnostem trhu a zadávací řízení bylo pro dodavatele atraktivní. Získané informace budou použity výhradně pro účely zpracování zadávacích podmínek.
Místo plnění: Český Krumlov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)
Kontakt: Ing. Petra Jelínková
e-mail: petra.jelinkova@ckrumlov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Předběžná tržní konzulace
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20.09.2022 09:00
Datum zahájení: 31.08.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: