Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této Veřejné zakázky je poskytnutí služeb pro Zadavatele, a to provedení základní analýzy, dekompozice a katalogizace procesů městského úřadu, jeho služeb a dalších prvků jeho architektury a optimalizace vybraných procesů, se zaměřením na proces Řízení portfolií, programů a projektů.
Místo plnění: Jihočeský kraj
Český Krumlov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)
Kontakt: Tereza Vondroušová
e-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
tel: 380766705
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.06.2022 10:00
Datum zahájení: 19.05.2022 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: