Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Městský portál občana (portál služeb)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Zadavatel předpokládá, že v rámci Projektu bude pořizovat, resp. pořizuje i další plnění, jehož obsahem budou, resp. jsou dodávky licencí a služby spočívající v poskytnutí součinnosti k integraci stávajících systémů, pročež je Veřejná zakázka částí veřejné zakázky Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov.
Předmětem tohoto zadávacího řízení je pouze jedna (1) výše uvedená část Veřejné zakázky, která může být v této zadávací dokumentaci označena jako „Veřejná zakázka“ nebo její „část“.
Místo plnění: Český Krumlov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)
Kontakt: Jakub Rýc

Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o.
office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
e-mail: jakub.ryc@osigeno.cz
mob: +420 777 567 735
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.11.2021 10:00
Datum zahájení: 06.10.2021 13:18
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: