Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zhotovení pasportu stavebních objektů a technologie v areálu ČOV Český Krumlov
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení pasportu ČOV Č.Krumlov dle podkladu pro zpracovatele cenové nabídky viz příloha této výzvy.
Pasport stavebních objektů a technologie v areálu ČOV Český Krumlov bude zpracován na všechny stavební objekty a technologické části v areálu ČOV Český Krumlov s tím, že bude zpracován v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů.
Místo plnění: Český Krumlov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)
Kontakt: Petr Pešek
e-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
tel: 380766700
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie (s uveřejněním výzvy)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.10.2021 09:00
Datum zahájení: 27.09.2021 14:00